Društveno kulturni centar – Poziv na radionice

Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže na radionicama koje će se održavati u Društveno-kulturnom centru u Općini Brinje. Radionice se provodi kroz projekt Društveni-kulturni centar u Općini Brinje.

Radionice će se održati u terminima:

   • 28.9. – Tečaj harmonika opća populacija – 16:00 sati
    – Volontiranje opća populacija – 18:00 sati
   • 29.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za starije – 19:00 sati
    – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 30.9. – Osnaživanje mladih za aktivnim traženjem posla – 18:00 sati
    – Program za djecu s poteškoćama u razvoju (logoped) – 19:00 sati

Molimo sve zainteresirane građane za radionice da se prijave putem telefona na broj 099 430 7687.

Preuzmi poziv

Društveno kulturni centar – Poziv na radionice

Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže na radionicama koje će se održavati u Društveno-kulturnom centru u Općini Brinje. Radionice se provodi kroz projekt Društveni-kulturni centar u Općini Brinje.

Radionice će se održati u terminima:

   • 21.9. – Organiziranje izleta – 18:00 sati
   • 22.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za starije – 19:00 sati
    – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 23.9. – Večeri poezije – 20:00 sati
   • 24.9. – Zdrava prehrana za starije – 18:00 sati
    – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 25.9. – Tečaj plesa za djecu -18:00 sati
    – Tečaj plesa opća populacija – 19:00 sati

Molimo sve zainteresirane građane za radionice da se prijave putem telefona na broj 099 430 7687.

Preuzmi poziv

Društveno kulturni centar – Poziv na radionice

Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže na radionicama koje će se održavati u Društveno-kulturnom centru u Općini Brinje. Radionice se provodi kroz projekt Društveni-kulturni centar u Općini Brinje.

Radionice će se održati u terminima:

   • 14.9. – Tečaj informatike za opću populaciju – 18:00 sati
                – Filmska večer za djecu – 20:00 sati
   • 15.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za starije – 19:00 sati
            – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 16.9. – Strani jezik – 18:00 sati
   • 17.9. – Društvene igre za djecu – 14:00 sati
            – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 18.9. – Zdrava prehrana za djecu – 17:00 sati
    – Zaštita okoliša za djecu – 18:00 sati

Molimo sve zainteresirane građane za radionice da se prijave putem telefona na broj 099 430 7687.

Preuzmi poziv

Društveno kulturni centar – Poziv na radionice

Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže na radionicama koje će se održavati u Društveno-kulturnom centru u Općini Brinje. Radionice se provodi kroz projekt Društveni-kulturni centar u Općini Brinje.

Radionice će se održati u terminima:

   • 7.9. – Društvene igre za starije u 18:00 sati
     • Ekološki uzgoj hrane za starije u 19:00 sati
   • 8.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za starije u 19:00 sati
     • Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade u 20:00 sati
   • 9.9. – Tradicijska radionica u 20:00 sati
   • 10.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za djecu (košarka, odbojka) u 19:00 sati
     • Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade u 20:00 sati
   • 11.9. – Tečaj informatike za starije u 18:00 sati
     • Osnovne higijenske navike za djecu u 19:00 sati

Molimo sve zainteresirane građane za radionice da se prijave putem telefona na broj 099 430 7687.

Preuzmi poziv