U sklopu projekta Lokalni volonterski centar Brinje, u OŠ Luke Perkovića u Brinju održana je edukacija o volonterstvu.

Učenicima sedmog i osmog razreda, kroz interaktivno predavanje i radionicu je pobliže prikazan pojam volonterstva, kao i sve aktivnosti koje se podrazumijevaju pod volontiranje. Učenici su bili zainteresirani za predavanje , te su sudjelovali u timovima gdje su osmišljavali svoju vlastitu volontersku akciju.

Navedeni projekt financira se iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je riječ o dvogodišnjem projektu koji se financira iz navedenog ministarstva, u ukupnom iznosu od 9.920,00 eura.

Osnovna škola Luke Perkovića se rado pridružila navedenom projektu kojeg provodi Udruga žena Pavenka, te time još jednom dokazala iznimno dobru suradnju.

Projektom Lokalni volonterski centar u Općini Brinju promovirati će se volontiranje te će se provesti niz manjih volonterskih akcija kojima će se Općina Brinje učiniti ljepšim mjestom za život.

Na ovaj način, kroz edukacije i brojne sljedeće radionice, direktno se utječe na osnaživanje organizatora volontiranja, prvenstveno je naglasak na mladima, na ruralnom području Općine Brinje u osmišljavanju kvalitetnijih volonterskih programa te njihovu kvalitetnu primjenu na terenu.