Javni poziv za iskaz interesa krajnjih korisnika Projekta „Zaželi za bolje sutra“

Krajnji korisnici po ovom Javnom pozivu ostvaruju pravo na pružanje usluge i potpore koja uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Općini Brinje dodijeljena su bespovratna sredstva (dalje u tekstu: projekt). Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina)koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.

Čitav tekst javnog poziva preuzmite ovdje.

Prijava se podnosi u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu:
Udruga žena Pavenka
Frankopanska 35
Brinje

Javni poziv objavljen je 22. 03. 2024. godine na mrežnim stranica Udruge žena Pavenka, i vodi se kao trajno otvoreni poziv.

Obrazac prijave

Izjava o članovima zajdničkog kućanstva

Suglasnost – potvrda Policije

Suglasnost – potvrda Porezne uprave