I u Novoj godini Udruga žena „Pavenka“ nastavlja nizati uspjehe

Predsjednica udruge Anita Smolčić i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaključili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava vrijedan 100.000,00 kuna za projekt pod nazivom „Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje“.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u 2019. godini raspisalo Javni poziv neprofitnim organizacijama usmjerenima radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti. Projekti će se financirati iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. g.

Udruga žena „Pavenka“ se na navedeni poziv prijavila s projektom pod nazivom „Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje“ koji će se provoditi u partnerstvu s Općinom Brinje, a usmjeren je zaštiti starijih osoba i unapređenju kvalitete života. Za provedbu projekta od Ministarstva je odobreno 100.000,00 kuna. Planirane aktivnosti su započele početkom 2020., a provedba će trajati 11 mjeseci. Provedbom projekta pridonijet će se unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba na području Općine Brinje te omogućavanje dužeg ostanka starijih osoba u vlastitim domovima.

Glavni razlog za prijavu ovakvog tipa projekta je bila, kao i u drugim ruralnim dijelovima Hrvatske, velika zastupljenost stanovništva starije životne dobi na području Općine Brinje, koji mahom žive u samačkim kućanstvima, dok su se mlađi članovi obitelji odselili u urbana područja te zbog poslovnih i drugih obveza nisu u mogućnosti pomoći starijim članovima obitelji u mjeri u kojoj bi to bilo nužno i potrebno. Velika površina općine od 358 km2, prometna nepovezanost, neizgrađena infrastruktura…sve su to čimbenici koji otežavaju život stanovnika u dislociranim naseljima oko Brinja, a visok postotak od preko 33 % stanovništva Općine Brinje u dobi iznad 60 godina, opravdava potrebu za provođenjem ovog projekta jer starenjem kod ljudi započinje proces veće ovisnosti o drugima, koji često završava nemogućnošću samostalnog zadovoljenja vlastitih bioloških i socijalnih potreba.

Udruga „Pavenka“ je prvi puta pokrenula navedeni projekt 2017. također zahvaljujući odobrenim sredstvima od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je uvidjela potrebu za nastavkom ovog projekta  te se isti provodio u 2018. ; dok je Općina Brinje nastavila pružati navedenu uslugu u 2019.
Planiranim aktivnostima ovog projekta doprinijet će se boljoj kvaliteti života starijih osoba na području Općine jer će im se omogućiti prijevoz do centra Brinja gdje se nalazi osnovna infrastruktura potrebna za život (ljekarna, obiteljska ambulanta, trgovina, banka, pošta) kako bi zadovoljili osnovne životne potrebe. Osim navedenog prijevoza starijih osoba koji je prijeko potreban na području Općine Brinje, osobe starije životne dobi imat će mogućnost druženja kroz različite slobodne aktivnosti i radionice koje će se za njih organizirati.

Informiranjem građana o izvaninstitucionalnim modelima skrbi potaknut će se lokalna zajednica i ostali dionici da izgradnjom infrastrukture omoguće razvoj socijalnih mreža, te će se skrenuti pozornost javnosti na važnost kvalitetne skrbi o starijim članovima lokalne zajednice.