Popis izvora za testiranje za radno mjesto „Stručni suradnik za praćenje projekata“

Popis izvora za testiranje za radno mjesto „Stručni suradnik za praćenje projekata“:

  • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015; 37/2021

  • Zakon o udrugama 74/2014

  • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Izmjena Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru ESF NN 74/16

  • Komunikacijski plan za 2021. – 2023. godinu OPULJP

  • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine NN 32/2015

  • Pravilnik o porezu na dohodak

    Svi koji zadovoljavaju kriterije navedene u natječaju bit će pozvani na testiranje.