Društveno kulturni centar – Poziv na radionice

Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže na radionicama koje će se održavati u Društveno-kulturnom centru u Općini Brinje. Radionice se provodi kroz projekt Društveni-kulturni centar u Općini Brinje.

Radionice će se održati u terminima:

   • 21.9. – Organiziranje izleta – 18:00 sati
   • 22.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za starije – 19:00 sati
    – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 23.9. – Večeri poezije – 20:00 sati
   • 24.9. – Zdrava prehrana za starije – 18:00 sati
    – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 25.9. – Tečaj plesa za djecu -18:00 sati
    – Tečaj plesa opća populacija – 19:00 sati

Molimo sve zainteresirane građane za radionice da se prijave putem telefona na broj 099 430 7687.

Preuzmi poziv