Društveno kulturni centar – Poziv na radionice

Pozivamo sve zainteresirane građane da nam se pridruže na radionicama koje će se održavati u Društveno-kulturnom centru u Općini Brinje. Radionice se provodi kroz projekt Društveni-kulturni centar u Općini Brinje.

Radionice će se održati u terminima:

   • 28.9. – Tečaj harmonika opća populacija – 16:00 sati
    – Volontiranje opća populacija – 18:00 sati
   • 29.9. – Sportsko-rekreativne aktivnosti za starije – 19:00 sati
    – Sportsko-rekreativne aktivnosti za mlade – 20:00 sati
   • 30.9. – Osnaživanje mladih za aktivnim traženjem posla – 18:00 sati
    – Program za djecu s poteškoćama u razvoju (logoped) – 19:00 sati

Molimo sve zainteresirane građane za radionice da se prijave putem telefona na broj 099 430 7687.

Preuzmi poziv