Održana redovna godišnja skupština Udruge žena Pavenka

U ožujku 2022. godine održana je redovna godišnja skupština Udruge žena Pavenka.

Predsjednica Jadranka Vučetić pozdravnim riječima je otvorila redovnu skupštinu i zahvalila na dolasku svim članicama Udruge. Ujedno Predsjednica Vučetić je izrazila veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima tijekom 2021. godine kao i očekivanjima u 2022. godinu za koju je kazala da se nada da će biti također uspješna.

Na redovnoj skupštini, a prema planu Dnevnog reda, podnesen je i usvojen Izvještaj o radu Udruge i financijski izvještaj za 2021. godinu, razmatran je i usvojen financijski plan Udruge za 2022. godinu.

Udruga je u protekloj godini provodila nekoliko značajnih projekata. U studenom 2021. uspješno je završen projekt “Radim i pomažem – Zaželi faza II” koji je zapošljavao 20 žena koje su skrbile preko 140 krajnjih korisnika.

Tu je i projekt “Društveno-kulturni Centar u Općini Brinje” koji se provodi do kraja svibnja. Također, Udruga je koristila mjeru Javnog rada na kojem je bila zaposlena jedna osoba na pola radnog vremena. Uz navedene projekte koji su financirali se iz EU sredstava Udruga provodi i dva projekta koji se financiraju iz nacionalnih sredstava, a riječ je projektima koji su jako važni za lokalnu zajednicu i samu Općinu Brinje jer je riječ o projektima kojima se osigurava prijevoza starijim i nemoćnim osobama te projektu koji se skrbi o 20 starijih i nemoćnih osoba na kojem su zaposlene dvije gerentodomačice. Navedena dva projkta su višegodišnji projekti što znači da se uzastopno provode u više godina.

Plan rada za 2022. godinu sastoji se od prijava na natječaje, sudjelovanja na različitim manifestacijama te provedbe odobrenih projekata.

Na redovnoj Skupštini Udruge sudjelovao je i Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić koji je dao podršku i izrazio veliko zadovoljstvo rezultatima koje je udruga postigla unatrag 3 godine. Između ostalog Načelnik Fumić je istaknuo važnost suradnje organizacija civilnog društva i lokalne zajednice jer je upravo Udruga žena Pavenka uskočila u rješavanje problema prijevoza starijih stanovnika na području Općine Brinje kroz javljanje na natječaj na koji se jedino Udruga mogla javiti i na taj način osigurali financijska sredstva za provedbu ovog uistinu važnog projekta za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Načelnik Fumić se zahvalio članicama Udruge na predanom radu i trudu koji se svakodnevno ulaže za boljitak naših starijih građana.