Prijevoz starijih osoba na području općine Brinje

Osim aktivnosti na uređenju okoliša, Udruga Pavenka je prepoznala i problem koji je prisutan na području Općine Brinje, a isti se odnosi na problem prijevoza starijih osoba za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. 
Općinu Brinje karakterizira prostorna dislociranost pojedinih naselja po 30-ak kilometara i više do centar Brinja gdje su smještene osnovne institucije za zadovoljavanje vlastitih potreba. 
Kako bi pomogla u rješavanju ovog problema Udruga žena „Pavenka “ se prijavila na javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s projektom pod nazivom „Prijevoz starijih osoba na području Općine Brinje“ koji se provodi u partnerstvu s Općinom Brinje, a usmjeren je zaštiti starijih osoba i unapređenju kvalitete života. Za provedbu projekta od Ministarstva je odobreno 108.000,00 kuna. Planirane aktivnosti započele su početkom 2018. godine. Provedbom projekta pridonijelo se unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba na području Općine Brinje te se omogućio prijevoz do centra Brinja, kroz projekt je također omogućen duži ostanak osoba starije životne dobi u svojim domovima.

S obzirom da je ovdje riječ o projektu na određeni vremenski period od 12 mjeseci, isti završava 30. studenog 2018.
Imajući u vidu sve gore navedeno truditi ćemo se pronaći potrebna sredstva za nastavak projekta.