Uređenje vidikovca u Brinju

Zahvaljujući Udruzi Pavenka i dobroj volji Općine Brinje pokrenut je projekt uređenja Vidikovca na ulazu u samo Brinje za kojeg često kažemo da su „vrata Brinja“.
U 2017. godini kroz Filantropski fond Zajedno za zajednicu Udruga Pavenka nabavila je stolove sa klupama, postavila koševe za otpatke te informativnu tablu, dok je Općina Brinje izvršila kupnju i sadnju stabala te napravila sjenicu u koju će se uskoro postaviti stolovi sa klupama.

S obzirom da kao Udruga uvijek primjećujemo potrebe lokalne zajednice a s tim ciljem smo i osnovani, primijetili smo da su potrebni završni detalji na istom te dodatna proračunska sredstva da završimo projekt.
Kroz natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Udruzi žena Pavenka odobreno je 15.000,00 kuna za Uređenje vidikovca u Brinju u programu „Naš doprinos zajednici“.
Provedbom ove akcije završiti će se projekt uređenja Vidikovca, te je partner u provedbi i ovog projekta Općina Brinje a planirani završetak akcije je 30.11. kada će Vidikovac zaživjeti u svom punom sjaju. 
Udruga žena „Pavenka“ se ovim putem zahvaljuje svim volonterima i sudionicima kako ove tako i svih prošlih akcija, kao i svim donatorima i partnerima koji su bili pokretač realizacije predmetnog uređenja s kojim smo svi ponosni.
Također, zahvaljujemo se i svim članicama Udruge Pavenka na svom trudu i doprinosu, a posebno predsjednici Udruge Ružici Perković koja sav svoj trud i doprinos Udruzi daje na volonterskoj bazi.

Malim koracima mijenjamo svoju lokalnu zajednicu na korist svih nas.